Cursurile sunt EXCLUSIV pentru membrii OAMGMAMR – Filiala Mureș și sunt gratuite în limita a trei cursuri/an (3*10 credite EPC)

Autor: asistent medical principal de farmacie GHEORGHE CRIDON

Exercitarea profesiei în unitățile farmaceutice atât în unități private cât și de stat se realizează pe teritoriul țării noastre de persoane fizice care sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical.
Activităţile de asistent de farmacie se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent de farmacie, tehnician de farmacie, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sănătăţii, şi se asimilează profesiei de asistent medical.
Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă respectiv asistent medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent medical generalist, moaşă şi respectiv asistent medical sau bunelor moravuri , conform Codului de Etică şi Deontologie.
Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de legea în vigoare.
Am încercat în acest curs să evidențiez modificările apărute în 2018-2019 atât prin Ordinul 444 din 25/03/2019 – publicat în Monitorul Oficial și se aplică din 24.04.2019,prin normele de aplicare a legii 266 cât și prin modificările apărute în Legea Farmaciei.
În aceste modificări se pune accent și este important de reținut faptul că asistența farmaceutică a populației se poate realiza prin:
– farmacii comunitare, inclusiv prin activitatea de vânzare şi eliberare prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală
– oficine locale de distribuţie
– farmacii cu circuit închis în structura cărora pot fi amenajate spaţii distincte destinate asigurării asistenţei cu medicamente a secţiilor sau pavilioanelor aflate la adrese diferite faţă de unitatea sanitară sau spaţii distincte pentru eliberarea medicamentelor pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate
– drogherii inclusiv prin activitatea de vânzare şi eliberare prin intermediul serviciilor societăţilor informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală

Termenii ”noi” apăruți și ar fi de subliniat Farmacie online respectiv Drogherie online în care evidentiez în prezentul curs atribuțiile asistentului de farmacie, asistentului de farmacie șef respectiv farmacist,farmacist de tură, farmacist șef.
Important de urmărit înființarea și funcționarea farmaciilor comunitare,drogheriilor precum și organizarea și funcționarea unităților farmaceutice.
Trebuie menționat faptul că modificările și completările apărute în Ordinul 444/2019 prin reglementări clare și precise asupra serviciului farmaceutic, prin definirea și cuantificarea acestuia, prin noile proceduri apărute și prezentate în acest curs constitue în concluzie nivelul profesional la care s-a ajuns la momentul actual în realizarea actului farmaceutic.

Pentru a putea vizualiza acest curs în intregime, trebuie sa fi autentificat și apoi să alegi să te înscrii la acest curs.

Intră în cont
Categorii: Cursuri